Design a site like this with WordPress.com
Get started

BERZIKIRLAH DILIDAHMU, DIAKALMU, DIHATIMU DAN DIBATIN DIHATIMU

Rasulullah bersabda, “Wahai Abu Zarr! Berzikirlah kepada Allah dengan zikir khamilan!”, Abu Zarr bertanya: “Apa itu khamilan?”Sabda Rasul: “Khafi (dalam hati)” (Mizan al-Hikmah 3: 435).TAHAP pertama zikir adalah zikir lisan. Kemudian zikir kalbu yang cenderung diupayakan dan dipaksakan. Selanjutnya, zikir kalbu yang berlangsung secara terus, tanpa perlu dipaksakan. Serta yang terakhir adalah ketika Allah sudahContinue reading “BERZIKIRLAH DILIDAHMU, DIAKALMU, DIHATIMU DAN DIBATIN DIHATIMU”

Dimensi zikir

Zikir ada tiga dimensi. Zikir lidah – qauli. Dimensi kata. Zikir yang lisan. Lidah menyebut, manakala hati pula menerawang memikirkan perkara-perkara lain. Zikir hati – qalbi. Dimensi rasa. Zikir yang di tuturkan di lidah dan disertai dengan rasa di dalam hati. Hati turut berzikir dan adakalanya lidah sibuk dengan urusan harian namun hati berupaya untukContinue reading “Dimensi zikir”