Design a site like this with WordPress.com
Get started

Tahukah Anda : Kenapa Orang Melayu Sebut Puasa, Bukan Saum

Tahukah anda.Perkataan PUASA sebenarnya berasal daripada UPAVASA daripada bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit merupakan bahasa rasmi untuk agama Buddha dan Hindu. Sebelum kedatangan Islam ke Nusantara, masyarakat di sini merupakan penganut Buddha pada asalnya. Kemudian agama Hindu mula bertapak sejak abad ke lima hingga tertubuhnya kerajaan Sailendra, Mataram, Kediri dan akhirnya Majapahit. Setelah Islam bertapak diContinue reading “Tahukah Anda : Kenapa Orang Melayu Sebut Puasa, Bukan Saum”