Design a site like this with WordPress.com
Get started

Nota IH : Victory Thinking

Victory Thinking … (Financial) Ketika kamu mula berubah fokus dengan melihat segala kejayaan yang kamu telah capai, lebih banyak dan lama kamu lihat, lebih banyak yang kamu akan nampak kejayaan diri kamu, dan kamu mula melihat rupa-rupanya diri kamu telah banyak mencapai kejayaan selama ini…. Dalam masa yang sama diri kamu mengeluarkan (pancarkan) gelombang kejayaan,Continue reading “Nota IH : Victory Thinking”