Design a site like this with WordPress.com
Get started

Syukur Day 7

Bagai aur dengan tebing. Bagai ombak dengan pantai. Begitu juga hidup dan ujian berpisah tiada. We cannot change ujian yang kita terima. Kerana Allah tahu ia adalah apa yang kita perlukan untuk #Level_Up. Apa yang kita boleh ubah adalah angle melihat setiap ujian yang datang. Apa yang kita boleh ubah adalah bahasa dalaman (#inner_talk) dalamContinue reading “Syukur Day 7”

Advertisement